Tel: +31 (0)10 22 62 015

Onze producten

Op dit moment bieden wij de volgende producten.

  • Internationale terreurlijsten
  • Internationale most wanted-lijsten
  • Ongewenstverklaringen
Onze dienstverlening is continue in ontwikkeling. Dat betekent dat wij onze producten actueel houden. Ook houden wij ontwikkelingen scherp in de gaten om zodoende de juiste uitbreidingen te kunnen bieden.

Wij maken binnen onze verrijkte data onderscheid tussen internationale terreurlijsten, internationale most wanted-lijsten en ongewenstverklaringen. Alhoewel de verschillende lijsten veel overeenkomsten vertonen, hebben we er bewust voor gekozen om deze als aparte producten te beschouwen.

 

Internationale Terreurlijsten

Terreurdaden zijn op dit moment helaas niet meer weg te denken uit onze huidige samenleving. Er zijn gelukkig steeds meer initiatieven om het risico op een terreurdaad zo minimaal mogelijk te maken. Een van deze initiatieven zijn de zogenaamde internationale terreurlijsten. Op deze lijsten staan personen die direct gelieerd worden aan terroristische organisaties. Van deze personen/bedrijven worden onder andere hun financiële tegoeden bevroren en hun reispapieren ingetrokken. Echter betekent dit niet dat deze personen zich niet gewoon binnen de samenleving kunnen begeven. Het is dan ook zaak dat waar mogelijk personen gescreend worden zodat men op de hoogte is met wie men direct dan wel indirect te maken heeft. Onze lijsten bevatten een veelheid aan nationale maar ook internationale data.

SafetyChecker is een 24/7 online systeem waarbij de aanwezigheid van personen op de meest actuele internationale terreurlijsten, Most wanted-lijsten en ongewenstverklaringen wordt gecontroleerd.

Internationale most wanted-lijsten

Personen die op de most wanted-lijsten staan, ook wel meest gezochte opsporingslijsten genaamd, zijn personen die een misdaad hebben begaan en dus hoog op de lijst staan bij de opsporingsinstanties. Onze lijsten bevatten daarom ook een veelheid aan nationale en internationale data.

Ongewenstverklaringen

Personen die op deze lijst staan mogen niet meer in Nederland verblijven maar aan wie geen inreisverbod kan worden opgelegd. In de praktijk gaat het om zogenaamde onderdanen van een lidstaat van de EU of Zwitserland en hun familieleden die:

  • geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland en tegelijkertijd bij herhaling een strafbaar feit hebben begaan op grond van de Vreemdelingenwet. Denk bijvoorbeeld aan het niet naleven van de meldingsplicht;
  • bij een rechterlijk vonnis zijn veroordeeld wegens een misdrijf waarop een gevangenisstraf van drie jaren of meer staat; en
  • een gevaar of bedreiging vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

Daarnaast kan een vreemdeling ongewenst worden verklaard wanneer dit geregeld is in een specifiek verdrag of in het belang is van de internationale betrekkingen van Nederland.

© SafetyChecker – Kiotoweg 154  | 3047 BG Rotterdam | The Netherlands 
Terms of Service | Privacy Policy | Cookie PolicyFAQ | Disclaimer
© SafetyChecker All rights reserved