Tel: +31 (0)10 22 62 015

Privacy Policy

De bescherming van uw persoonlijke informatie is voor ons van het allergrootste belang. Wij zullen gegevens die u aan ons wenst te verstrekken of die verzameld worden doordat u gebruik maakt van onze website en die u kunnen identificeren uitsluitend overeenkomstig deze Privacyverklaring en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van AVG gebruiken. Met gegevens bedoelt SafetyChecker de bedrijfsgegevens met daaraan gekoppelde persoonsgegevens.

SafetyChecker is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens die wij verwerken

SafetyChecker verwerkt je gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • (Zakelijke) adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt zowel middels correspondentie en/of telefonisch zoals: o.a. bedrijfssectoren.
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken

SafetyChecker verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • SafetyChecker analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • SafetyChecker volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • SafetyChecker verwerkt ook gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we de gegevens bewaren

SafetyChecker bewaart je persoons en zakelijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:          Reden
Voor- en achternaam:    Correspondentie middels telefoon, per e-mail of per post.
Geslacht:                                Aanspreekvorm
Adresgegevens:                 Correspondentie per post
Telefoonnummer:             Correspondentie per telefoon
E-mailadres:                         Correspondentie per email
IP-adres:                                 Voor vaststellen van je locatie als je de website bezoekt

Activiteiten op onze website     Voor analyse t.b.v. websiteoptimalisatie
Inloggegevens portaal                    Inloggegevens zoals o.a. datum en tijdstip.

Besluitvorming

SafetyChecker neemt zelf geen besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. De afnemer neemt zelf beslissingen aan de hand van de ingevoerde en de gegevens vanuit het portaal.

Delen van gegevens met derden

SafetyChecker verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Onze website maakt gebruik van Cookies, Pixel Tags, Local Shared Objects (ook wel "Flash Cookies" genaamd) en soortgelijke technologieën wanneer u op onze website surft, om bepaalde functionaliteiten van onze website mogelijk te maken en ons te helpen om gebruikersgedrag op de website te analyseren om de klantbeleving te verbeteren.

Meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe deze werken vindt u in ons Cookiebeleid.

Wijzigingen en aanpassingen van onze Privacyverklaring

SafetyChecker kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en aanpassen. Wijzigingen zullen door middel van updates op onze website/nieuwsbrieven/emails gecommuniceerd worden. Wij raden u aan om regelmatig onze  website te bezoeken om ervoor te zorgen dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen of aanpassingen.

SafetyChecker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@Safetychecker.nl.

Contactadres

Als u opmerkingen of vragen hebt met betrekking tot deze Privacyverklaring of ons gebruik van uw persoonlijke informatie of een verzoek wenst te doen, neem dan contact met ons op via: E-mail: info@safetychecker.com of Tel.: +31 (0)10 22 62 015.

 

© SafetyChecker – Kiotoweg 154  | 3047 BG Rotterdam | The Netherlands 
Terms of Service | Privacy Policy | Cookie PolicyFAQ | Disclaimer
© SafetyChecker All rights reserved